O nama

U našu Matici krštenih upisano je prvo krstenje 2.07.1972, kršten je Andreas Podnar, a krstio ga je (svima) dobro poznati prvi misionar u Ravensburgu vlč. Vladimir Stanišić. No, i prije ovoga datuma dolazili su misionari iz Stuttgarta(povremeno) na ovo područje. Tocan datum osnutka Misije, naravno nije poznat ali se uzima 1972 godina kao pocetak sustavne pastoralne skrbi za vjernike na ovom podrucju. U bivšoj Misiji bilo je oko 3500 (Hrvata) katolika. Taj je broj s godinama rastao i smanjivao se, posebno u vrijeme domovinskog rata kada su mnogi naši Hrvati iz Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine potražili utočište i smještaj upravo na našim prostorima. Vlč. Stanišić ostaje u Ravensburgu do rujna 1975 godine, kada na njegovo mjesto kao voditelji HKM dolazi vlč Marijan Kopić zajedno sa vlč. Ilijom Kristić, koji je bio župni vikar (sada je voditelj Zajednice u Ulmu).

Ova dvojica misionara ostaju do rujna 1978 godine. Kratko je u to vrjeme bio i Pater Ivan Milanović. Od rujna 1978 u misiju dolazi kao voditelj Pater Adam Periskic i Pater Antun König, župni vikar (Isusovci redovnici). Ovoj dvojici u radu u misiji priskače u pomoć, đakon Tomo Jakšeković koji od 1979 pojačava pastoralni tim. Tomo je završio teologiju ovdje u njemačkoj i tako je bio dodjeljen ovoj Misiji. Njegova supruga Ivanka Jakšeković biva nakon nekog vremena također namještena kao tajnica i djeluje sve do odlaska u mirovinu. U to vrijeme je bilo puno naših ljudi koji su dolazili kao „gastarbeiteri“ posebnu brigu za njih iskazali su Pater Antun König i đakon Tomo Jakšeković -iako su to činili i svi ostali svećenici- kada je u pitanju socijalne službe, popunjavanje formulara, razni prevodi, tumači u raznim institucijama, kako društvenog tako i crkvenog karaktera. Naš ured i prostori Misije bili su smješteni u Römerstr. S dolaskom redovnika isusovaca polako dolaze i časne sestre koje su bile angažirane u raznim pastoralnim služ bama kao orguljašice, voditelji pjevanja i vjeronauka, te kao pomoć svećenicima u kućanstvu i drugim poslovima.

Od rujna 1982.god. u Misiju kao voditelj dolazi p. Pero Mijić koji je ostao do 1992.god kada je u Hrvatskoj a onda i u BIH bjesnio rat. Mnogi izbjeglice kao sto sam to već spomenuo došle su u našu Misiju. Dobivamo i nove prostorije u Pfannenstiel jer su prostorije u Römerstrasse postale premale. Odvijaju se razne crkvene ali i kulturno zabavne manifestacije u tim prostorima, vježba naš folklor, ljudi se okupljaju, gledaju vijesti iz domovine, održava se vjeronauk, razni susreti itd. Te prostorije cemo imati otprilike desetak godina kada će se zbog racionalizacije i skupoće prostora kojega je najam biskupija plaćala morati zatvoriti  a nove manje prostore Misija će dobiti u Kapuzinerstrasse gdje se i danas nalazimo.

Krajem 1992 god. u Ravensburg dolazi kao voditelj pater Drago Majić, koji ostaje svega jednu godinu.1993. god. za voditelja Misije biva poslan pater Petar Sabolić koji će ostati sve do 2000 god. kada za voditelja dolazi sadašnji svećenik, moja malenkost vlč. Jokić. U vrijeme patera Sabolića dolazili su i drugi svećenici isusovci koji su bili na ispomoć pater Stjepan Harjac, te pater Željko Batinić i drugi.

Početkom 2000-tih su nastupile mnoge promjene, (ne zato šsto je došao vlč. Jokić) koje su već i ranije najavljivane u životu i radu naše Misije a sve u svjetlu reorganizacije cijele biskupije Rottenburg-Stuttgart. Tako odlukom biskupa Fürsta 1.01.2006  biva utemeljena zajednica „Rođenje Blažene Djevice Marije „ u Ravensburgu, te godinu dana kasnije i zajednica „sv. Leopolda Bogdana Mandića“ u Friedrichshafenu. Tim dekretima biva Misija ugašena i nastaju dvije zajennice koje imaju Pastoralna vijeća, te zajedno sa sveć enikom vode zajednice. Dakle od bivših 5 zajenica (RV,FN, Wangen Isny,Mengen) u kojima su se vjernici okupljali i za koje su svećenici pastoralno skrbili, nastaju dvije. U međuvremenu i svi ostali članovi pastoralnog tima odlaze ili u mirovinu ili se povlače u Hrvatsku. Tako da samo ostaje jedan svećenik koji mora pokrivati cijelo to područje, ( tako je i bilo prvih nekoliko godina) kada je dekretom biskup povjerio dušebrižničku brigu samo za RV i FN, vlč. Iliju Jokiću a ostale zajednice su dodjeljene njemačkim, mjesnim župnicima na brigu.

Im Jahre 1972 wurde in Ravensburg die Kroatische Katholische Mission errichtet. Diese umfasste ein Grosses Gebiet, Oberschwaben, Bodenseekreis und Allgäu. In der Mission lebten ca.3000 Kroaten. Die Messe wurden in 5 Orten gefeiert, Ravensburg, Friedrichshafen, Mengen, Wangen und Isny. In Ravensburg wird die Messe auf Kroatisch seit über 30 Jahren um 11.30 Uhr in der Kirche St. Jodok gefeiert. In der Anfangszeit hatten wir in der Römerstr. Unser Pfarramt. Anfang der 90-jahre zogen wir in die neuen Räumlichkeiten in der Pfannenstiel um, wo wir 10 Jahre blieben. Im Zuge der Umstrukturierung bekamen wir neue Räumlichkeiten in der Kapuzinerstr.12 wo wir auch heute zu finden sind.

Per Dekret vom 15.03.2006 wurde aus der Kroatischen Katholischen Mission,  die Kroatische Katholische Gemeinde „Rodjenje Blazene Djevice Marije“ ( Mariä Geburt), rückwirkend zum 01.01.2006 vom Bischof  DR. Gebhard Fürst errichtet.

Die Gemeinde wurde der Seelsorgeeinheit 1 „Ravensburg Mitte“ zu geordnet.

Der Pastoralrat mit zwei Mitgliedern im Gemeinsamen Ausschuss der Seelsorgeeinheit, zusammen mit Herrn Pfarrer Ilija Jokic, übernehmen die Verantwortung in der Gemeinde, und der Seelsorgeeinheit.