Duhovna misao

 

7. KROZ GODINU

23.veljače 2020.

I iz današnjeg evanđeoskog odlomka (Mt 5, 38-48) imamo prigodu osjetiti koliko je Isusov nauk bio neobičan, te daleko zahtjevniji od legalističkoga vršenja Zakona na način na koji su to prikazivali pismoznanci i farizeji. Poučavajući nas ispravnom odnosu i autentičnoj ljubavi prema braći ljudima, Isus pred nas stavlja zahtjeve za koje bismo teško sa sigurnošću mogli reći da ih vršimo ili da bismo ih doslovno izvršili da nam se u nekom trenutku dogodi slična situacija. Naime, teško da bi netko od nas tek tako okrenuo lijevi obraz nakon što primi udarac po desnome, ili da bi dao i gornju haljinu onome tko mu otima donju. A ne vjerujem da bismo dobrovoljno pošli dvije milje s nekim tko nas prisiljava da idemo s njime jednu, pa niti da bismo svakome tko nam ište izišli u susret dajući i pozajmljujući. Uistinu, vjerujem da bismo, prije nego bismo Isusa doslovno poslušali, ipak dobro razmislili o tome što napraviti.

Pogotovo ako ima onih koji nas vjernike drže naivnima, te dužnima vršiti doslovno Isusove riječi i zahtjeve. Počesto takvi uopće ne mare za Boga i Crkvu, ali uredno pokušavaju vjernicima nametnuti kompleks krivnje i dužnosti činiti sve što Isus kaže. Kao da smo mi naivni i slušati takve pojedince koji bi Evanđelje htjeli iskoristit za svoje sitne ljudske probitke, a da uopće ne vjeruju u Isusov božanski nauk. Upravo zato nas i muče Isusove riječi jer većina od nas ne bi ni svjesno ni spontano učinio većinu onoga što nam Isus danas reče, a da se prije toga dobro ne zapitamo imali smisla na taj način biti izložen ljudskoj zloći i nepravdama. Doista, tko bi to od nas džeparošu koji nam zavlači ruku u vanjski džep, omogućio da nam uzme novac i iz unutarnjega? Ili pak tko bi to provalniku koji nam provali u kuću dopustio da nesmetano ‘obavi svoj posao’, te mu uz to još pomogao pokazujući gdje stoji novac i dragocjenosti?

No uz sve rečeno, posebno neobično i zagonetno zvuči Isusov nalog da se ne opiremo Zlomu. Jer ovaj nalog je ključ cijeloga odlomka i svih primjera koje Isus navodi kako bi oslikao ovu bitnu misao koja je nastala kao odgovor na uobičajeno ponašanje židova prema onoj poznatoj starozavjetnoj: Oko za oko, zub za zub! Ako pak znamo da je on došao dokinuti kraljevstvo Zloga, zašto onda od nas očekuje da mu se ne opiremo?

No kad malo bolje razmišljamo o njegovim riječima, onda jasno vidimo da to ne govori kako bi omogućio Zlome da se domogne svih zemaljskih dobara i da ih oduzme iz ruku onih koji će slušati Isusove riječi. Jer iz ovog odlomka vidimo da za Isusa nije bilo dvojbe da je nasilje nad drugim, otimačina, prijevara i krađa bez daljnjega djelo Zloga, te kao takvo nedopustivo zlo. Međutim, ukoliko bismo smatrali da je uzvraćanje istom mjerom poput one ‘oko za oko zub za zub’ pravo odupiranje Zlome, Isus nas glede toga želi razuvjeriti. Bit njegove poruke je skrenuti nam pozornost da se ne možemo Zlome oduprijeti služeći se metodama i sredstvima kojima se služi Zli. Štoviše, ukoliko bismo pomislili da se zlo može iskorijeniti samo ljudskim sredstvima i mehanizmima, i tu bismo se prevarili. Jer vidimo da ni ovo društvo koje se zove pravnim i demokratskim ne uspijeva učinkovito djelovati da iskorijeni zlo, prijevare, krađe, nepravde, otimačine. Čak ni kazneni sustav nije toliko zastrašujući da bi spriječio one koje zlo navuče da se upuštaju u nepravde i kriminal.

Isus nam je uputio svoju pouku kao onaj tko je svjestan da se zlo iz ljudskoga srca ne može iskorijeniti ljudskim metodama, kao ni uzvraćajući istom mjerom zlom na zlo. Zla će biti u ljudskom društvu i u međuljudskim odnosima sve dotle dok ljudi iz srca ne iskorijene prisutnost Zloga koja se uvlači kad nas zavodi željom za dobitkom do mjere da gledamo samo svoju korist, te grčevito grabimo sve što nam dođe pod ruke, ne birajući pri tome sredstva. Ali znajući da nam Zli ne može ništa kad se protiv njega borimo Božjim metodama, Isus nas poziva upravo na taj put, a to je put odupiranja Zlome čistom dobrotom i ljubavlju. Kad reagiramo na Božji način, a to je opraštajući i ljubeći i onoga koji čini zlo, tada se najbolje opiremo Zlome, pa makar to moglo izgledati kao neopiranje ili kao poraz pred Zlim i njegovim slugama.

Dopustimo stoga da nas Isusova riječ čisti da bolje vidimo uzvišene domete njegova nauka jer nam samo njegova riječ i snaga mogu pomoći ne samo da se odupremo Zlome, već da ga i do kraja pobijedimo. A pobijediti ćemo ga onda kad srca svoje braće oslobodimo njegova utjecaja, što je najveća moguća dragocjenost i životni dobitak. Za takvo što se isplati opraštati, ljubiti, pa i trpjeti dok ih vlastitom patnjom i odricanjem ne iskupimo od zlih utjecaja i ne pomognemo im da i sami počnu praštati i ljubiti suobličujući se primjeru Oca nebeskoga.

 

 

Godnia А

Prva korizmena nedjelja

1.ožujka 2020.

Prvo čitanje   Post 2, 7-9; 3,1-7

Stvaranje praroditelja i grijeh.

 

Čitanje Knjige Postanka

 

Gospodin Bog sazda čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša. I Gospodin Bog zasadi vrt na istoku u Edenu i u nj smjesti čovjeka koga je sazdao. Tada Gospodin, Bog, učini te iz zemlje nikoše svakovrsna stabla – pogledu zamamljiva, a dobra za hranu – i stablo života nasred vrta i stablo spoznaje dobra i zla. ­Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što je načini Go­spodin Bog. Ona reče ženi: »Zar vam je doista Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu?« Žena odgovori zmiji: Plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti. Samo za plod stabla što je nasred vrta rekao je Bog: ‘Da ga niste jeli! I ne dirajte u nj da ne umrete!’« Nato će zmija ženi: »Ne, nećete umrijeti! Nego, zna Bog: onog dana kad budete s njega jeli otvorit će vam se oči i vi ćete biti kao bogovi koji raz­lučuju dobro i zlo.« Vidje žena da je stablo dobro za ­jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno: ubere ploda njegova i pojede. ­Dade i svome mužu, koji bijaše s njom, pa je i on jeo. Tada se obadvoma otvore oči i upoznaju da su goli. Spletu smokova lišća i naprave sebi pregače. 

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam   Ps 51, 3-6a.12-14.17

 

Pripjev:  Smiluj nam se, Gospodine, jer smo sagriješili!

 

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,

po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!

Operi me svega od moje krivice,

od grijeha me mojeg očisti!

 

     Bezakonje svoje priznajem,

     grijeh je moj svagda preda mnom.

     Tebi, samom tebi ja sam zgriješio

     i učinio što je zlo pred tobom.

 

Čisto srce stvori mi, Bože,

i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega

i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

 

     Vrati mi radost svoga spasenja

     i učvrsti me duhom spremnim!

     Otvori, Gospodine, usne moje,

     i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

Drugo čitanje   Rim 5, 12.17-19  (kraća verzija)

Gdje se umnožio grijeh, nadmoćno izobilova milost.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

 

Braćo: Kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt. Uistinu, ako grijehom jednoga smrt zakraljeva – po jednome, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dara pravednosti kraljevati u životu – po Je­dnome, Isusu Kristu. Dakle, grijeh jednoga – svim ljudima na osudu, tako i pravednost Je­dnoga – svim ljudima na opravdanje, na život! Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici, tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici. 

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja   Usp. Mt 4, 4b

Ne živi čovjek samo o kruhu, 

nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.

 

Evanđelje   Mt 4, 1-11

Isus posti četrdeset dana i đavo ga iskušava.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 

U ono vrijeme: Duh odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. I propostivši četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje. Tada mu pristupi napasnik i reče: »Ako si Sin Bo­žji, reci da ovo kamenje postane kruhom.« A on odgovori: »Pisano je: ‘Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Bo­žjih usta.’« Đavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama i reče mu: »Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: ’­Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.’« Isus mu kaza: »Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!« Đavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu pa mu reče: »Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš.« Tada mu reče Isus: »Odlazi, Sotono! Ta pisano je: ’Gospodinu Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!’« Tada ga pusti đavao. 

I gle, anđeli pristupili i služili mu.

Riječ Gospodnja.

MOLITVE VJERNIKA

 

Godina A

 1.KORIZMENA NEDJELJA

 

Zazovimo nebeskog Oca da nam pomogne pobijediti zlo

i živjeti kršćanski. Recimo zajedno:

Nebeski Oče, pomozi nam!

 

  1. Za sve članove Crkve: da ih ne zarobi bogatstvo, zabava i vlast, te zaborave vječne vrednote, molimo te.
  2. Za odrasle pripravnike za krštenje i druge sakramente: da u korizmi druguju s Božjom riječi, mole se, sudjeluju u liturgiji i pomažu siromašne, molimo te.
  3. Za sve ljude: da upoznaju Isusa Krista, povjeruju mu i iskuse da je on Spasitelj čovjeka, molimo te.
  4. Za našu domovinu: da živi u slobodi i da svi njezini žitelji pridonesu njezinu duhovnom i materijalnom napretku, molimo te.
  5. Za nas koji sudjelujemo u ovoj euharistiji: da, okrijepljeni na lsusovoj gozbi, budemo nositelji zemaljske i nebeske nade, molimo te.

Usliši, Gospodine, naše molitve i daj da, pobjeđujući zlo

i čineći dobro, radujemo se tebi, svome Prijatelju. Po

Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

KATOLIČKI KALENDAR 2020

veljača

SUB 1Briglta; Miroslav; Sever

NED 2 4. KROZ GOD. PRIKAZ. GOSP. SVIJEČNICA; Marijan

PON 3Sv. Slaž; Sv. Vlaho; Tripun

UTO 4Andrija Corsini; Veronika Jeruz.

SRI 5Agata; Dobrila; Modest

ČET 6Pavao Miki I dr.; Doroteja; Dora

PET 7BI. Pio IX. papa; Rikard; Držislav

SUB 8Jeronim Emil.; Jozefina Bak.

NED 9 5. KROZ GOD. Skolastika; Apotonija. Sunčana

PON 10STEPINčEVO; Vjekoslav

UTO 11GOSPA LURDSKA; Dan bolesnih

SRI 12Eulalija; Melecije, Zvonimir

ČET 13Katarina Ricci, Božidara

PET 14Valentinovo; Valentin; Zdravko

SUB 15Klaudije K; Vltomlr; Onezim

NED 16 6. KROZ GOD. Julijana; Onezim; Miljenko

PON 177 utemeljitelja Reda Slugu BDM; Darko

UTO 18Šimun; Gizela; Bernardica

SRI 19Konrad; Rajko; Ratko; Blago

ČET 20Leon Čudotvor.; Eluterije; kv.

PET 21Petar Damjanskl; Damir

SUB 22Katedra sv. Petra; kv.

NED 23 7. KROZ GOD. Polikarp; Grozdan; kv.

PON 24Montan; Goran; Modest

UTO 25Viktorin; Hrvoje; Berislav

SRI 26Čista srijeda – pepelnica; Aleksandar; Sandra; Alka

ČET 27Donat Zadarski; Gabrijel

PET 28Roman; Teofil; Bogoljub; Vikica

SUB 29Osfald, Ida, Hilarije

ožujak

NED 1 1. Korizmena ¨Čista¨ Albin; David; Jadranko; Zoran

PON 2Lucije; čedomil; Iskra; ines

UTO 3Kunigunda; Marin; Kamilo; Anzelmo

SRI 4Kazimir; Eugen; Natko

ČET 5Euzebije,Vedran; Lucijel. papa

PET 6Marcijan; Agneta; Zvjezdana

SUB 7Perpetua i Felicita; Eugen

NED 8 2. Korizmena ¨Pačista¨ Ivan od Boga; Ivša; Boško

PON 9Franciska Rimska; Franjka

UTO 10Emil, Makarije; Kajo, Simplicije

SRI 11Firmin; Tvrtko; Kandid

ČET 12Teofan; Bernard; Maksimilijan

PET 13Patricija; Sabina; Ratka

SUB 14Matilda; Milijana; Borka

NED 15 3. Korizmena ¨Bezimena¨ Longin; Veljko; Vjekoslava

PON 16Hilarije i Ticijan; Smiljan

UTO 17Sv. Patrik; Domagoj; Hrvatin

SRI 18Ćiril Jeruzalemski; Salvator

ČET 19JOSIP, zaručnik BDM

PET 20Nicet; Klaudija; Vladislav

SUB 21Serapion; Vesna; Vlasta

NED 22 4. Korizmena ¨Sredoposna¨ Lea Rimska; Oktavljan

PON 23Turibije; Oton; Rebeka

UTO 24Latin; Javorka; Katarina Švedska

SRI 25Blagovijest; Marijana, Marijan, Maja

ČET 26Montan i Maksima; Emanuel

PET 27Rupert; Lada; Peregrin

SUB 28Priska; Sonja; Polion

NED 29 5. Korizmena ¨Gluha¨ Jona; Bertold; Eustazije

PON 30Kvirin Bogoljub, Leonard

UTO 31Benjamin; Amos; Ljubomir; Natalija