Duhovna misao

 

 

Rodjnje Bl.Djevice Marije-Mala Gospa(zastitnica Hrvatske zajednice u Ravensburgu)

 

 
Prvo citanje: Mih 5.1-4a

Čitanje Knjige proroka Miheja

 
Ovo govori Gospodin:
 
»I ti, Betleheme Efrato,
 
najmanji među kneževstvima Judinim,
 
iz tebe će mi izaći
 
onaj koji će vladati Izraelom;
 
njegov je iskon od davnina,
 
od dana vječnih.
 
Zato će ih Gospodin ostaviti
 
dok ne rodi ona koja ima roditi.
 
Tada će se Ostatak njegove braće vratiti
 
sinovima Izraelovim.
 
On će se uspraviti,
 
na pašu izvodit svoje stado
 
silom Gospodnjom,
 
veličanstvom Imena Boga svojega.
 
Oni će u miru živjeti,
 
jer će on rasprostrijeti svoju vlast
 
sve do krajeva zemaljskih.
 
On – on je mir!«
 
Riječ Gospodnja.
 
 
Drugo citanje:  Rim 8, 28-30
 
 
Koje Bog predvidje, te i predodredi.
 
 
Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Braćo! Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.
 
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 13, 6

Pripjev:

Radujem se u Gospodinu, radujem!

 

Ja se u tvoju dobrotu uzdam,
nek mi se srce raduje spasenju tvome!

Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro,
pjevat ću imenu Gospodina Svevišnjeg!

Evanđelje:

Mt 1, 1-16.18-23

 

Što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 
Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj.
 
Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon. Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Abiud. Abiudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
 
Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine, Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku:
 
Evo, Djevica će začeti i roditi sina
 
i nadjenut će mu se ime Emanuel —
 
što znači: S nama Bog.
 
Riječ Gospodnja.

Razmisljanje uz blagdan

8. rujna Crkva slavi Marijin rođendan, odnosno: “Rođenje Blažene Djevice Marije”. Blagdan je poznatiji pod nazivom “Mala Gospa” jer je Marija, kad se rodila, bila malena djevojčica: mala Gospa. “Gospa” pak znači gospođa ili dama.

Moramo paziti da ovaj blagdan ne pobrkamo s “Velikom Gospom”. Velika Gospa je svetkovina na koju slavimo to da je Marija, kad je već bila odrasla i velika uznesena na Nebo. Također, ne treba brkati “Malu Gospu” s dogmom i blagdanom “Bezgrešnog začeća” jer se ono tiče trenutka kad je Marija začeta, dok 8. rujna mi slavimo rođenje Marije. Dakle, Bezgrešno začeće odnosi se na trenutka kad je Marija začeta, “Mala Gospa” se odnosi na Marijino rođenje, a “Velika Gospa” se odnosi na kraj Marijina zemaljskog života.

Svakako da su Bezgrešno začeće i Uznesenje važniji događaji, ali Crkva želi proslaviti i Marijino rođenje. Čini se da se prva slavlja Marijina rođendana počinju javljati u 6. stoljeću. Iz tog razdoblja imamo himan koji u 12 strofa sažima tzv. “Jakovljevo protoevanđelje”. Zapravo, većina onoga što o Marijinom rođenju i djetinjstvu mislimo ili vjerujemo dolazi iz tog apokrifa, isprva pod nazivom: “Rođenje Marijino”. Tako tu saznajemo da su njeni roditelji, Joakim i Ana dugo bili bez djece. Onda Ana, iako već smatrana nerotkinjom, ipak rađa Mariju te je posvećuje Bogu. Stoga Marija već s 3 godine odlazi u Hram gdje će živjeti, odrastati i jesti sve do 12. godine. Svo to vrijeme hrani je sâma ruka Božja te ona utoliko ostaje čista sve do trena kad treba postati ženom. Budući da pojavom menstrualnih ciklusa ona prema hramskim propisima više ne može biti smatrana čistom, ždrijeb je odlučio da će je u svoj dom primiti Josip. A što je dalje bilo između Josipa i Marije znamo na temelju kanonskih evanđelja.

S obzirom da ova Marijina biografija datira u razdoblje kasnog 2. stoljeća te još koje stoljeće ostaje izoliran tekst o Mariji, teško je sa sigurnošću tvrditi da donosi vjerodostojne podatke. Ipak, većina je ovoga prihvaćena u puku i to često vrlo kanonski. Iako marijanska slavlja nisu tipična u ovom razdoblju, priča je očito zahvatila publiku. Prvo euharistijsko slavlje Marijina rođendana vjerojatno je bilo u 7. stoljeću u Jeruzalemu u bazilici koja je prema predaji napravljena na mjestu Marijine rodne kuće. Nije sasvim jasno zašto je tada odabran baš 8. rujna, iako se on u suvremenom liturgijskom kalendaru lijepo poklapa s Marijinim začećem 9 mjeseci ranije, tj. 8. prosinca.

Marijino rođenje od početka se shvaća kao trenutak stvaranja novog Zavjeta ili Kovčega Saveza. Odnosno, tog je dana Bog sebi izgradio novi Hram i ovo je prvi put da Bog sebi priprema čovjeka kao svoje vrhunsko prebivalište.

  

KATOLIČKI KALENDAR 2022

Listopad 

SUB 1Terezija od Djeteta Isusa; Remigije
NED 2 27. KROZ GOD. Anđeli čuvari; Anđelko
PON 3Kandid; Gerhard; Svjetlana
UTO 4Franjo Asiški; Franka; Kajo
SRI 5Sv. Faustina K.; Flavijan
ČET 6Bruno; Fides; Verica
PET 7BDM od Krunice (Ružarija)
SUB 8Demetrije i dr.; Hugo; Šimun
NED 9 28. KROZ GOD. Dionizije Aerop.;lvan Leonard
PON 10Franjo Borgia; Daniel i dr.
UTO 11Ivan XXIII. papa; Prob
SRI 12Serafin, Maksimilijan
ČET 13Eduard, Edo; Hugolin
PET 14Kalist papa; Ljeposlav; Divna
SUB 15Terezija Avilska; Rezika; Valter
NED 16 29. KROZ GOD. Hedviga; Marija Margareta A.
PON 17Ignacije Antiohijski; Vatroslav
UTO 18Sv. Luka, evanđelist; Lukša
SRI 19Pavao od Križa; lvan Breb
ČET 20Vendelin; Irena; Miroslava
PET 21Uršula; Zvjezdan; Hilarija
SUB 22BI. Ivan Pavao II. papa
NED 23 30. KROZ GOD. Ivan Kapistran; Ivanko
PON 24Antun M. Claret; Jaroslav
UTO 25Krizant i Darija; Katarina K.
SRI 26Demetrije; Dmitar; Zvanimir
ČET 27Sabina, Kontardo; Gordana
PET 28Šimun i Juda Tadej, apostoli
SUB 29Mihovil Rua; Narcis; Darko
NED 30 31. KROZ GOD. Marcijan; Marsela; German
PON 31Alfons Rodriguez; Volfgang