Duhovna misao

 

DVADESET I CETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Ove tri parabole odgovor su Isusov na prigovor protivnika što prima grešnike i s njima blaguje. Isus je njima odgovorio da Bog ljubi izgubljene i odlutale. Cijelo poglavlje 15. dio je veće cjeline koju bibličari zovu evanđeljem odbačenih. Upozoravam na temu o Božjoj radosti nad povratnicima u sve tri parabole o Božjem milosrđu.
Parabola o izgubljenoj ovci dobro je smještena u povijesne okolnosti Isusova vremena: ne samo kod Židova Palestine nego i kod poganskih naroda na lik dobrog pastira spadalo je da ostavi 99 ovaca na sigurnom i traži jednu izgubljenu. U SZ Bog se često predstavlja kao pastir koji pase svoje stado (Ps 23; Ez 34). U r. 5 “stavi je na ramena” dokaz je posebne pažnje pastirove a onda i Božje prema odlutalima koji trebaju više ljubavi od ostalih. “Radujte se sa mnom” (r. 6) – upravo po toj radosti pastir je slika Boga. Kao što pastir ne tuče izgubljenu ovcu za tvrdoglavo odstranjivanje od zajednice, tako ni Bog ne uživa u kažnjavanju nego u opraštanju. U r. 7 “u nebu će biti veća radost” znači kod Boga i njegovih dvorjana.
Za parabolu o izgubljenoj drahmi važno je imati na umu da su palestinske kuće u Isusovo doba bile mračne, s vrlo malim prozorima te da u njima nije bio pod niti ploče na tlu nego zemlja. U takvoj kući metalni novac lagano se mogao izgubiti a da prilikom pada ne proizvede buku. Drahma je bila obično kovana od srebra i vrijedila je jednu nadnicu. Vjerojatno je ta drahma bila dio ženina miraza prilikom udaje i mogla je otpasti sa svečanog plaštića, urešenog kovanim novcem, koji se stavljao preko glave. Za razliku od pastira iz prethodne parabole, koji je sa sto ovaca bio prilično bogat, žena s deset drahma je siromašna. Zato s još više mara traži izgubljenu drahmu. I ona zove susjede da se s njome raduju a Isus kaže da slična radost biva “pred anđelima Božjim” zbog jednog obraćenog grešnika. Sam Bog se raduje pred svojim nebeskim dvorjanima povratku odlutalih. U ovom se retku doslovno ponavlja dio retka 7: “… zbog jednog obraćenog grešnika”. Bogu je važan svaki osobno.
Za parabolu o milosrdnom ocu i dva različita sina valja imati na umu da je prema odredbi Pnz 21, 17 otac morao najstarijem sinu ostaviti dvije trećine imanja a svima ostalim zajedno jednu trećinu. Razlog: da se ne usitnjava obiteljsko imanje. Tako je mladi sin zatražio za živa oca ono što bi mu pripalo nakon očeve smrti. On je u tuđinu ponio ispravnu sliku o ocu koji će se uvijek radovati njegovu povratku.
U r. 20 “… dok je on još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga” očitovana je očeva radost nad povratkom sina, koja je slika Božje radosti nad obraćenjem grešnika. Očito da je otac čeznuo za povratkom odlutalog a nije škripao zubima niti spremao što okrutniju kaznu. Otac izlazi ususret sinu: bez obzira što je bilo u prošlosti, sada je trenutak ljubavi i radosti. Glagolom “sažali se” (spalrchhizomai) Luka je u 7, 13 pokazao Isusovu sućut prema majci udovici iz Naina a u 10, 30 Samarijančevu prema izranjenu putniku. Ovaj glagol u 15, 20 kontrast je vladanju okrutnog starijeg brata u r. 28: “A on se rasrdi i ne htjede ući”. Božje sažaljenje je aktivno, radno. Otac iz parabole naređuje da se vesele svi ukućani povratku izgubljenog sina i sam predvodi kućno veselje (r. 23-24). To on ponovno ističe u r. 32 okrutnom starijem sinu: “No trebalo se veseliti i radovati, jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nade se!” Time je Isus opravdao svoje vladanje prema grešnicima: susretao ih je s takvim poštovanjem i ljubavlju da su željeli izvući se iz grešnog stanja i doći u kuću očinsku. Ovim “trebalo je” Isus traži od svojih vjernika svuda po svijetu da budu znak Božje radosti svima koji bi mogli poželjeti da se vrate u dom očinski.

Dvadeset i četvrta nedjelja kroz godinu

15. rujna 2019.

 

Prvo čitanje   Izl 32, 7-11.13-14

I ražali se Gospodin pa ne učini zlo kojim se bijaše zaprijetio.

 

Čitanje Knjige Izlaska

 

U one dane: Progovori Gospodin Mojsiju: »Požuri se dolje! Narod tvoj, koji si izveo iz zemlje egipatske, pošao je naopako. Brzo su zašli s puta koji sam im odredio. Napravili su sebi tele od rastopljene kovine, preda nj pali ničice i žrtve mu prinijeli uz poklike: ’Ovo je bog tvoj, Izraele, koji te izveo iz zemlje egipatske!’ Dobro vidim«, reče dalje ¬Gospo¬din Mojsiju, »da je ovaj narod tvrde šije. ¬Pusti sada neka se gnjev moj na njih raspali da ih istrijebim, a od tebe ću učiniti velik ¬narod.« Mojsije pak zapomagao pred ¬Gospodinom, Bogom svojim, i govorio: »Gospodine! ¬Čemu da gnjevom plamtiš na svoj narod koji si izveo iz zemlje egipatske snagom velikom i rukom jakom! Sjeti se Abrahama, Izaka i Izraela, slugu svojih, kojima si se samim sobom zakleo i obećao im: ’Razmnožit ću ¬vaše potomstvo kao zvijezde na nebu i svu zemlju ovu što sam obećao dat ću vašem potomstvu i ona će zavazda biti njihova baština.’«  I ražali se Gospodin pa ne učini zlo kojim se bijaše zaprijetio svome narodu.

 

Riječ Gospodnja.

 

 

 

Otpjevni psalam   Ps 51, 3-4.12-13.17.19

 

Pripjev:   Ustat ću i poći k ocu svome!

 

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,

po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!

Operi me svega od moje krivice,

od grijeha me mojeg očisti!

 

     Čisto srce stvori mi, Bože,

     i duh postojan obnovi u meni!

     Ne odbaci me od lica svojega

     i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

 

Otvori, Gospodine, usne moje,

i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Žrtva Bogu duh je raskajan,

srce raskajano, ponizno, Bože, ne ćeš prezreti.

 

 

 

Drugo čitanje   1Tim 1,12-17

Krist dođe spasiti grešnike.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

 

Predragi: Zahvalan sam onome koji mi dade snagu – Kristu Isusu, Gospodinu našemu – jer me smatrao vrijednim povjerenja, kad u službu postavi mene koji prije bijah hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali pomilovan sam jer sam to u neznanju učinio, još u nevjeri. I milost Gospo¬dina našega preobilovala je zajedno s vjerom i ljubavlju, u Kristu Isusu. Vjerodostojna je riječ i vrijedna da se ¬posve prihvati: Isus Krist dođe na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja. A pomilovan sam zato da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost i pruži primjer svima koji će povjerovati u njega za život vječni. A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova. Amen.

 

Riječ Gospodnja.

 

 

 

Pjesma prije evanđelja   2Kor 5,19

Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio

i položio u nas riječ pomirenja.

 

 

 

Evanđelje   Lk 15,1-10  (kraća verzija)

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

 

U ono vrijeme: Okupljahu se oko Isusa svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: »Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.« Nato im Isus kaza ovu prispodobu: »Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe, stavi je na ramena sav radostan pa došavši kući, sazove prijatelje i susjede i rekne im: ’Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu.’ Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika ¬negoli zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja. Ili koja to žena, ima li deset drahma pa izgubi jednu drahmu, ne zapali svjetiljku, pomete kuću i brižljivo pretraži dok je ne nađe? A kad je nađe, pozove prijateljice i susjede pa će im: ’Radujte se sa mnom! Nađoh drahmu što je bijah izgubila.’ Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božjim zbog jednog obraćena grešnika.«

 

Riječ Gospodnja.

 

MOLITVE VJERNIKA

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Bogu, Ocu milosrđa i izvoru ljubavi, uputimo svoje molitve zajedno vapijući:

Oče milosrđa, usliši nas.

 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih sinova i kćeri:
  čuvaj ju u istinskoj vjernosti i okrijepi ju hrabrošću
  da svim ljudima svjedoči ljepotu tvoje ljubavi, molimo te.
 2. Za pastire Crkve:
  okrijepi ih mudrošću vodstva i obdari ih radosnim služenjem
  i očinskom brigom za tvoj narod, molimo te.
 3. Za roditelje, učitelje, odgojitelje i sve kojima si povjerio skrb za djecu:
  obdari ih nesebičnošću služenja, a istinska ljubav neka uvijek nadahnjuje
  i rasvjetljuje sva njihova djela, molimo te.
 4. Za braću i sestre koji trpe u bolesti i osamljenosti:
  pohodi ih svojim svjetlom i ispuni ih nadom, a kršćane ispuni
  nesebičnom ljubavlju kako se nitko ne bi osjetio
  zaboravljenim i napuštenim, molimo te.
 5. Za sve koji su izgubljeni u grijehu:
  pohodi ih svojom milošću da spoznaju veličinu
  tvoje ljubavi i radost tvoga očinskoga doma, molimo te.
 6. Za ovu zajednicu tvojih vjernika:
  budi nam bliz svojom milošću i pomozi da uvijek živimo
  s pouzdanjem u tvoju dobrotu i milosrđe, molimo te.

Bože, izvore dobrote, u svome Sinu Isusu Kristu ti si sa sobom pomirio sav svijet.
Prodahni nas svojim Duhom da budemo svjedoci tvoga oproštenja i ljubavi za svakoga čovjeka.
Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Rujan

N 1.22. KROZ GOD. Jošua, Siksto, Terencije, Verena, Viktor

P 2.Kalista; Severina; Divna; Veljka

U 3.Grgur Veliki; Grga; Gordana

S 4.Ruža Viterbska; Marcel; Dunja

Č 5.Majka Terezija; Lovro Jus.

P 6.Zakarija; Eleuterij; Boris; Davor

S 7.Sv. Marko Križevčanin; Regina

N 8.23. KROZ GOD. RODENJE MARIJINO MALA GOSPA

P 9.Petar Klaver; Strahimir

U 10.Nikola Tolentinski; Pulherija

S 11.Proto i Hijacint; Helga

Č 12.Ime Marijino; Dubravko

P 13.Ivan Zlatousti; Zlatko; Ljubo

S 14.Uzvišenje sv. Križa

N 15.24. KROZ GOD. BDM žalosna, Dolores

P 16.Kornelije i Ciprijan; Eufemija

U 17.Rane sv. Franje; Robert B.

S 18.Josip Kupertinski; Sonja; kv.

Č 19.Januarije;Teodor; Željko

P 20.Andrija Kim; Svjetlana; kv.

S 21.Sv. Matej ap, i ev.; Matko

N 22.25. KROZ GOD. Toma Vilan.; Bl. Ivan Mendez

P 23.Otac Pio; Lino; Tekla; Sofija

U 24.Gospa od Otkup.; Rupert

S 25.Aurelija; Zlata; Rikarda

Č 26.Sv. Kuzma i Damjan; Damir

P 27.Vinko Paulski; Vicencija

S 28.Vienceslav; Veteslav

N 29.26. KROZ GOD. Sv. Mdmel, Gabriel i Rafael arkandeli

P 30.Sv. Jeronim; Honorij; Jerko

 

—————————————-

Prikaz cijelog kalendara u pdf-u

Kalendar -Rv-Fn 2019