Duhovna misao

33.Nedjelja krg.

Pokušajmo shvatiti Markovu poruku današnjeg ulomka.

Za ondašnju kulturu, sunce i mjesec su bili božanstva štovana od strane poganskih naroda. Želi reći da će poganski narodi izgubiti svoj sjaj i jakost. Zašto? Isus je već prije rekao: „Potrebno je da evanđelje – Radosna vijest – bude naviješteno svim narodima“.

U ono doba, svi oni koji su imali vlast – kralj, imperator, faraon – bili su smatrani božanstvima koji su, metaforički, boravili na nebu kao zvijezde.

Dakle, posljedica Isusova navještaja Radosne vijesti jest ta da će pasti sve strukture vlasti i svaki oblik režima i time će čovjek postati slobodan.

U trenutka pada Jeruzalema i hrama koji su velika smetnja navještaju Radosne vijesti poganskim narodima, pri padu vlasti i silâ utemeljenih na iskorištavanju i dominiranju – tada se ostvaruje Kraljevstvo Božje.

Ako zajednica vjernika naviješta i živi Isusovu Radosnu vijest, svaki sistem vlasti i dominacije propast će zajedno sa svojim vlastodršcima i silnicima.

Trideset i teća nedjelja kroz godinu

18. studenog 2018

Prvo čitanje   Dn 12, 1-3

U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti.

Čitanje Knjige proroka Daniela

U ono će vrijeme ustati Mihael, knez veliki, koji štiti sinove tvog naroda. Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti – svi koji se nađu zapisani u Knjizi. Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu: jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost. Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti, kao zvijezde navijeke, u svu vječnost.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 16, 5.8-11

Pripjev:  Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.

Gospodin mi je baština i čaša:

ti u ruci držiš moju sudbinu.

Gospodin mi je svagda pred očima

jer mi je zdesna da ne posrnem.
Stog mi se raduje srce i kliče duša,

pa i tijelo mi spokojno počiva.

Jer mi nećeš ostavit dušu u podzemlju

ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.
Pokazat ćeš mi stazu života,

puninu radosti lica svoga,

sebi zdesna blaženstvo vječno.

Drugo čitanje   Heb 10, 11-14.18

Jednim prinosom zauvijek usavrši posvećene.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Svaki je svećenik dan za danom u bogoslužju te učestalo prinosi iste žrtve, koje nikako ne mogu odnijeti grijehâ. A Krist, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu čekajući otad dok se neprijatelji ne podlože za podnožje nogama njegovim. Jednim uistinu prinosom zasvagda usavrši posvećene. A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih.

Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja   Lk 21, 36

Budni budite, u svako doba molite

da uzmognete stati pred Sina Čovječjega.

Evanđelje   Mk 13, 24-32

Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:Reče Isus svojim učenicima:

»U one dane, nakon velike nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti, a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. I razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba. A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: ljeto je blizu. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je, na vratima! Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti. A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac.«

Riječ Gospodnja.

 

 

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Braćo i sestre, usrdno zamolimo nebeskog Oca da nas ispuni čvrstom vjerom
i sigurnom nadom u Kristov slavni dolazak:

 1. Za Crkvu u svijetu: budi joj svjetlo na putu kroz svijet
  da uvijek ostane vjerna tvojoj riječi te svjedočanstvom života
  ustrajno gradi tvoje Kraljevstvo među svim ljudima, molimo te.
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  okrijepi ih proročkom hrabrošću i radosnom brigom za sve tvoje vjernike,
  kako bi svi mogli rasti na putu svetosti, molimo te.
 3. Za braću i sestre koji još ne upoznaše Kristov dar spasenja:
  obdari ih svjetlom vjere, a sve kršćane potakni da im svojim životom
  pruže živo svjedočanstvo Istine koja je u tebi, molimo te.
 4. Za nas ovdje okupljene: usmjeri nam pogled prema vječnome životu
  i ne dopusti da nas zamamnost svijeta i zemaljske brige odvoje
  od tebe i od tvoga dara spasenja, molimo te.
 5. Za sve koji po smrti napustiše ovaj svijet:
  iskaži im svoje milosrđe i uvedi ih u radost svoje vječnosti, molimo te.

Oče nebeski, ti nas svakodnevno pohađaš djelima svoje ljubavi
i ne prestaješ nam otkrivati znakove svoje blizine. Ne dopusti da nas
obeshrabri prolaznost vremena i daj da radosna srca hodimo ususret
dolasku tvoga Sina. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

 

Studeni

Č 1 SVI SVETI, Svetislav, Sveto

P 2 Dušni dan, Duško, Duška

S 3 Martin Porres, Hubert

N 4 31. KROZ GOD.Sv. Karlo Boromejski, Dragutin

P  5 Srijemski mučenici, Mirko

U  6 Leonard, Vedran, Sever

S  7 Engelbert, Anđelko

Č  8 Gracija Kotorski, Milostislav

P  9 Posveta lat. Bazilike, Ivan L.

S 10 Leon Veliki, Lavoslav, Lav

N 11 32. KROZ GOD.Martin Tourski, Davorin

P 12 Jozafat, Milenko

U 13 Stanislav Kostka, Stanko

S 14 Nikola Tavelić, Ivan Trogirski

Č 15 Albert Veliki, Berto, Leopold

P 16 Margareta, Gertruda

S 17 Elizabeta Ugarska, lgor

N 18 33. KROZ GOD.Posv. bazilika sv. Petra i Pavla

P 19 Krispin, Elizabeta, Salomeja

U 20 Feliks Valois, Srećko, Edmund

S 21 Prikaz. BDM, Gospa od Zdrav.

Č 22 Cecilija, Dobrila, Slavujka

P 23  Klement; Milivaj, Blagoje

S 24 Krizogon, Krševan

N 25 Krist Kralj.Katarina Aleksandrijska

P 26 Konrad, Leonard, Dubravko

U 27 Virgilije, Oda, Gustav

S 28 Jakov Markijski, Držislav

Č 29 Satumin, Iluminata, Viasta, Svjetlana

P 30 Sv. Andrija apostol