Duhovna misao


Prva nedjelja došašća

3. prosinca 2023.Prvo čitanje Iz 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7

O da razdreš nebesa i siđeš!

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ti si, Gospodine, naš otac, otkupitelj naš – ime ti je oduvijek. Zašto, Gospodine, zašto si dopustio da odlutamo s tvojih putova, zašto dade da nam srce otvrdne da se tebe više ne bojimo? Vrati se, radi slugu svojih i radi pleménâ baštine svoje! O da razdreš nebesa i siđeš: pred licem tvojim tresla bi se brda. Odvijeka se čulo nije, uho nije slušalo, oko nije vidjelo, da bi bog koji, osim tebe, takvo što učinio onima koji se uzdaju u njega. Pritječeš onomu što pravdu čini radosno, onima što se tebe spominju na putima tvojim; razgnjevismo te, griješismo, od tebe se odmetnusmo. Tako svi postasmo nečisti, a sva pravda naša ko haljine okaljane. Svi mi ko lišće otpadosmo i opačine naše ko vjetar nas odnose. Nikog nema da ime tvoje prizove, da se trgne i osloni o tebe. Jer lice si svoje od nas sakrio i predao nas u ruke zločinima našim. Pa ipak, Gospodine, ti si naš otac: mi smo glina, a ti naš lončar – svi smo mi djelo ruku tvojih.
Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam Ps 80, 2ac.3b.15-16.18-19

Pripjev:Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!

Pastiru Izraelov, počuj,
ti što sjediš nad kerubima, zablistaj,
probudi silu svoju,
priteci nam u pomoć!

 

Vrati se, Bože nad vojskama,
pogledaj s neba i vidi,
obiđi ovaj vinograd:
zakrili nasad desnice svoje,
sina kog za se odgoji!

 

Tvoja ruka nek bude
nad čovjekom desnice tvoje,
nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
Nećemo se više odmetnuti od tebe;
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.


Drugo čitanje 1Kor 1, 3-9

Očekujemo objavljenje Gospodina našega Isusa Krista.
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu: u njemu se obogatiste u svemu – u svakoj riječi i svakom spoznanju. Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući objavljenje Gospodina našega Isusa Krista! On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u dan Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.
Riječ Gospodnja.


Pjesma prije evanđelja Ps 85, 8
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.


Evanđelje Mk 13,33-37
Bdijte: ne znate kad će se domaćin vratiti.
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!«
Riječ Gospodnja.

 

Pazite – bdijte

 

Evanđeoski odlomak počinje Isusovim imperativom izgovorenim pred učenicima u Jeruzalemu: Pazite! A završava njegovim drugim imperativom: Bdijte! Jedno te isto značenje: Budni budite! A da ne bismo pomislili da se to odnosi samo na apostole, Gospodin na svršetku govora jasno ističe: Što vama, apostolima, kažem, svima ljudima kažem: Bdijte!

Augustovi vigiles. Još od vremena cara Augusta (29. pr. Kr. – 14. po Kr.) na prijelazu iz pretkršćanske u kršćansku eru postojali su u gradu/urbe Rimu vigiles urbani – gradski noćobdije i danobdije, nastali i pojačani nakon nekih katastrofalnih požara. Bila je to vrsta gradske policije, čuvari zgrada da se ne upale, stražari na ulicama da suzbiju razne sukobe i svađe među ljudima, pazitelji gradskih spomenika i umjetnina, osiguravatelji mira i reda (danas: vigili del fuoco – vatrogasci). Vigilare – bdjeti dolazi od vigore – snage, jakosti. Kako ćeš biti noćobdija ako nemaš u sebi snage, fizičke moći i duhovne budnosti i umne prisebnosti?

Isusov Vigilate. Nekako u to doba, zapravo oko 30. godine, u Palestini Gospodin Isus u svojim nastupima u sinagogama i govorima po trgovima onim osobama koje ga slušahu započinjao bi propovijed pozivom: Pazite! „Pazite, čuvajte se kvasca farizejskoga i saducejskoga!“ (Mt 13,6, slično Mk 8,15). A završavao drugom riječju ali istoga značenja: Bdijte. („Bdijte i molite da ne padnete u napast“: Mt 26,41; Mk 14,38). Pazite ne samo da vam se fizički ne upale usta – grlo – nos, nego da vam se duhovno ne upale organi srca – jezika i mozga i ne izgorite u prijeziru roditelja, u psovci i preljubu, u krađi i laži, u bilo kojem prijestupu Božjih zapovijedi!

Evo Isusova upozorenja i učenicima i svima do Sudnjega dana:

»Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas.
Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdijeBdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe.«
»Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!« (Mk 13,33-37).

U ovih Markovih pet evanđeoskih redaka čak se pet puta ponavlja Isusova riječ: bdjeti, bdijte, bdije, budni budite, pazite, pozorni budite – probuđena duha i oka. U svakoj rečenici. Jedno Isusu nitko od nas ne će nikako ni smjeti ni moći prigovoriti, a to je da nam nije ne samo napomenuo nego nas i najozbiljnije opomenuo da budni budemo.

Zemaljski gospodar raspoređuje poslove

Taj „čovjek neki“ kao savjestan gospodar razumno je rasporedio zadaće prema sposobnostima slugu i sluškinja. I, ako treba, neka svatko od njih uzme prikladne pomoćnike i pomoćnice.  

Posebna je briga vratareva. On je osobito pozvan da bdije. Čim se pojavi neka značajnija promjena, iznenadan događaj, on će o tome obavijestiti čeljad u domu. Ali taj je vratar očito svatko od nas ljudi. Kuća je naša ljudska osoba i sloboda, naša duhovna i tjelesna vrjednota, koja se može orobiti i razoriti. U životu je možemo razbiti kao glinenu posudu, ne pazimo li na sebe i ne držimo li do sebe. Nije jedan tako nastradao. Trenutak neopreza i nepozornosti košta života. Nepovrativo. Budan budi!

Pozor! Pozor! „Ne znate kada je čas!“ – „Pazite da vas gospodar, ako iznenada dođe, ne nađe pozaspale!“ I oglušiti se na takav dobrohotan poziv, može samo neozbiljan i neodgovoran čovjek koji ne drži ni do Boga ni do sebe ni do svoga vječnoga spasenja!

Čovjek neki predstavlja Gospodina Boga

Čovjek koji je otišao na put, a povjerio svoj imetak slugama, slika je Boga Stvoritelja, Uzdržavatelja i Sudca. Njegovo je sve imanje, cio ovaj svijet, sa svim svojim zakonima, zadatcima i darima. Mi smo njegovi sluge, upravitelji njegove zemlje i njegovih kuća. Samo za trenutak, a to je što bi rukom o ruku. Mi smo njegovo puno i pravo vlasništvo.

Gospodar je otišao, ali je on ipak nevidljivo prisutan, na svoj način. On je nazočan i u jezgri atoma i u galaksijama nebeskim. Nazočan jednako i u središtu Pariza i u Vatikanu, i u Buenos Airesu i u Šangaju. Prisutan uz teška bolesnika u izolaciji, kao i uz teška grješnika koji tone u sve dublju izolaciju. Nevidljivo prisutan i djelatan osobito u ljudskom srcu. To njega najviše zanima. Mi bismo toliko puta voljeli vidjeti izravne Božje zahvate u naše vanjske ljudske živote i patnje, u ljudske okrutnosti i zloće, ali on je ne samo pun povjerenja nego i božanskoga strpljenja. Došašće je podsjećaj na vrijeme našega iščekivanja i strpljivosti. Božji zakoni funkcioniraju posve mirno i polako, a neumoljivo sigurno. Bog već na ovome svijetu toliko puta poštenu poštenjem uzvraća, a lukavca genijalno izigrava. Ne će mu izmaknuti nijedan sluga, koliko god bio moćan; nijedan zadatak, nijedan račun, koliko se god mi osjećali slobodnima i samostalnima, odgovornima ili neodgovornima. Božja je nazočna djelotvornost neizmjerno jača i učinkovitija od svih naših dvoličnih vratolomija i farizejskih petljavina.

Isusov prvi eshatološki dolazak. U školi smo učili da se eshatologija – nauka o posljednjim stvarima suda pred Bogom – dijeli u „srednju“ i završnu. Srednja počinje s našom smrću i pojavom duše pred Bogom da joj Gospodin dosudi što je zaslužila za vječnost: raj, pakao ili čistilište iz kojega nakon određena ispaštanja kazne odlazi u raj. Završna je ona kada će se naše tijelo pridružiti duši, na svršetku svijeta, o Sudnjem danu, kada će biti i suđenje uskrslu tijelu kako je djelovalo i zaslužilo vječnost: raj ili pakao. Isusov Pozor! Pozor! u prvom se redu odnosi na ovaj prvi Isusov dolazak kada pozove svakoga od nas bez obzira na naš posao i službu, jesam li potreban ili suvišan u kući i na ovoj zemlji, zdrav ili zaražen, pun planova koje stalno odgađam, spreman ili nespreman za drugi život.

Isusov drugi eshatološki dolazak. A onda taj Pozor odnosi se i na Isusov završni dolazak na svršetku vremenâ, o Sudnjem danu kada s Božje trublje čudan zvuk zaromòni i počinje suđenje i preobraženu tijelu, pa će zajedno duša s tijelom, kao cjelovita osobnost, ući ili u vječnu slavu ili u vječnu glavnju, već prema djelima ili nedjelima u ovim propadljivim tijelima na ovome svijetu. I nastat će samo dva tabora: Božji svijet blagoslovljenih i nebožji svijet neblagoslovljenih (vidi sliku na početku: Hans Memling, Posljednji sud).

U Dan onaj. Ovoga tjedna, od svetkovine Krista Kralja do ove Prve nedjelje došašća, možemo umjesto onih svakodnevnih moliti srednjovjekovnu Posljednicu blaženoga Tome Čelanskoga [Tommaso da Celano: 1185.-1265.] kao himan, i to u dijelovima: u Službi čitanja, u Jutarnjoj i Večernjoj: U Dan onaj, u Dan gnjeva.[1] Tu se naizmjenično čitaju i slušaju sve same suprotne riječi, kontrasti: strahota – milina; naša velika bijeda – silna Božja pobjeda; Sudac s višnjom vlasti – čovjek s grješnom strasti. Slatki i blagi Spasitelj – A i dobre strah će morit. Navedimo neke doista potresne stihove, koje trebaju čitati i oni ispod i oni iznad 18 godina jer nitko ne zna kada će Gospodar pozvati:

Kada Sudac sudit stane
Sve će tajne biti znane. 

Višnji Suče, pravdo stroga,
Sagrešenja prosti mnoga. 

Kralju strašne veličine,
Spasi mene, pun miline! 

Kad potreseš grešnim svijetom,
Zovni mene s vojskom svetom! 

Sjeti se, o Spase mio,
Ne daj mi u paklu dio!
 

Budni u molitvi. Pouzdano se u vjeri i ljubavi nadamo da bismo tako mogli sretno završiti ako budni budemo na putu dobra i spremna srca dočekamo Gospodara – „da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro“ – budne u molitvi, raskajane i raspjevane njemu na slavu!

Jednom posjetih svoga izvrsna profesora filozofije koji je svima nama bogoslovima osobito ostao u sjećanju kada bi pred Božić i Uskrs, umjesto školske lekcije iz metafizike, iznosio meditacije o Isusovu Govoru na gori. Osobito je zapamtljiva ona: Ne sudite da ne budete suđeni (Mt 7,1), a upravo tu tako slabo opslužujemo! Najavih se. Pustiše me sestre u njegovu sobu. Sjedi na krevetu. Vidi se da je životno slomljen kao Job. Sjedim kao jedan od Jobovih prijatelja, Elifaz, i šutim. „Zašto ovo Bogu treba?“, izusti. Mislim se u sebi sada: ne treba to Bogu nego nama, da se suobličimo slici Sina Božjega – svezana, bičevana, osuđena na smrt, raspeta na križ, izmučena na križu na kojemu izgovori dvije rečenice, jednu sličnu upitniku ovoga cijenjenog profesora: „Bože moj! Bože moj? Zašto si me ostavio“ (Mt 27,46). A domalo drugu posve suprotnu s beskrajnim povjerenjem u Boga: „Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj“ (Lk 23,46). 

Bog je svakomu čovjeku povjerio određen zadatak koji treba izraditi u darovanu životu. Svatko ima svoju misao i misiju: roditelji da se brinu za obitelj, učitelji da poučavaju učenike, svećenik da ispuni zadaće pouke, posvete i uprave, vladari da pravedno i pametno upravljaju svojim zajednicama. Nije važno kakav je zadatak: malen ili golem, poljski ili uredski, javan ili tajan. Važno je da se obavi čestito i pošteno. Pred Bogom se sve uračunava i bilježi. I ništa se ne ništi.

Jednoga će dana svatko od nas stati pred sudište Kristovo, da položi vlastoručno potpisane račune o svome radu i životu. Netko će za svoj obavljen posao primiti nagradu i blagoslov, a netko kaznu i prokletstvo, već prema vlastitoj odgovornosti i učinku.

Bdjeti znači da smo samo stvorenja, ograničena i grješna, ali koja očekuju spasonosnu milost od svoga Stvoritelja. Zato bdjeti uključuje i moliti pomoć od Gospodara, darovatelja svakoga dobra!

Avaj dana suzâ, straha
Kada grešni stvor iz praha
Pođe k sudu posljednjemu!
Slatki Spase, prosti njemu.
[2]

KATOLIČKI KALENDAR 2023

prosinac

PET 1Eligije; Natalija; Božena
SUB 2Bibijana; Živka; Blanka
NED 3 1. Ned. Došašća Franjo Ksaverski; Klaudije
PON 4Ivan Damaščanski; Barbara
UTO 5Saba; Krispina; Dalmatin
SRI 6Nikola biskup; Nikša
ČET 7Ambrozile; Agaton
PET 8BEZGREŠNO ZAČEĆE BDM; Marija
SUB 9Abel; Valerija; Zdravka
NED 10 2. Ned. Došašća Gospa Loretska; Julija
PON 11Damaz; Damir; Sabin; kv.
UTO 12Gospa Guadalupska
SRI 13Sv. Lucija; Jasna; Svjetlana; kv.
ČET 14Ivan od Križa; Špiro
PET 15Irenej, Kristina; Darija
SUB 16Adela; Albina; Zorka
NED 17 3. Ned. Došašća Lazar; Izak; Jolanda
PON 18Rufo; Gracijan; Bosiljko
UTO 19Urban; Tea, Vladimir
SRI 20Amon; Eugen i Makarije
ČET 21Petar Kanizije; Snježana
PET 22Honorat; časlav; Zenon
SUB 23Ivan Kentijski; Viktorija; Vilka
NED 24 4. Ned. Došašća Badnjak; Adam i Eva (post)
PON 25ROĐENJE GOSP. BOŽIĆ
UTO 26Stjepan Prvomučenik
SRI 27Ivan, ap. i evanđ.; Janko
ČET 28Nevina dječica; Mladen
PET 29Toma Becket; David; Davor
SUB 30Sabin; Liberije; Trpimir
NED 31 Sv. Obitelj Silvestar papa; Silvije, Zahvala