Duhovna misao

 

 

 

 

 

Druga vazmena nedjelja

11. travnja 2021.

 

 

Prvo čitanje Dj 4, 32-35

Jedno srce i jedna duša.


Čitanje Djela apostolskih


U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko. Apostoli pak velikom silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću Gospodina Isusa i svi uživahu veliku naklonost. Doista, nitko među njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi ih i utržak donosili i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebao.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam Ps 118, 2-4.16ab-18.22-24


Pripjev: Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!


Neka rekne dom Izraelov:

»Vječna je ljubav njegova!« 

Neka rekne dom Aronov: 

»Vječna je ljubav njegova!« 

Svi koji se Gospodina boje neka reknu: 

»Vječna je ljubav njegova!«

 

Gospodnja se uzdignu desnica, 

Gospodnja se proslavi desnica! 

Ne, umrijeti neću, nego živjeti 

i kazivati djela Gospodnja. 

Kaznom teškom kaznio me Gospodin, 

ali me smrti ne preda.

 

Kamen koji odbaciše graditelji 

postade kamen zaglavni. 

Gospodnje je to djelo: 

kakvo čudo u očima našim! 

Ovo je dan što ga učini Gospodin: 

kličimo i radujmo se njemu!

 

 

Drugo čitanje 1Iv 5, 1-6

Što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet.
 

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola


Ljubljeni: Tko god vjeruje: »Isus je Krist«, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. Ta ̀̀tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego – u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja Iv 20, 29

Jer si me vidio, Toma, povjerovao si, govori Gospodin: 

blaženi koji ne vidješe, a vjeruju.

 

 

Evanđelje Iv 20, 19-31

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: »Mir vama!«
 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu


Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.« 

Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.« 

I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!« 

Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. 

Riječ Gospodnja.

 

2. VAZMENA NEDJELJA

Pomolimo se, braćo i sestre, Gospodinu Bogu. Recimo

zajedno:

Gospodine, usliši nas!

1. Uskrsli Gospodin Isus raspršio je sumnje svojih učenika i dao im svoga Duha, da mogu za nj svjedočiti i opraštati grijehe: daj Crkvi danas slijediti apostole, molimo te.

2. Mnoga naša braća i sestre koji su se krstili u uskrsnoj

noći povjerovali su da je Isus prijatelj koji dariva vječni život i sreću: učvrsti ih u vjeri, molimo te.

3. Danas djeca i mladi diljem Crkve pristupaju prvi put k Isusovu stolu: daj da zauvijek ostanu povezani s Isusom prijateljem, molimo te.

4. U ratnom vremenu osjetili smo prijateljstvo i solidarnost mnogih ljudi iz svega svijeta: daj da i mi uvijek jedni druge pomažemo u dobru, molimo te.

5. Naši pokojnici vjerovali su da je Isus uskrsnućem pobijedio smrt: daj da zbog svoje vjere budu nagrađeni sretnom vječnosti, molimo te.

Primi, Gospodine, naše molitve i podrži nas u uskrsnoj radosti u sve dane našega života. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

 

KATOLIČKI KALENDAR 2021

 
 
 
 
 

 

travanj

ČET 1VELIKI ČETVRTAK; Hugo; Teodora; Anastazije
PET 2VELIKI PETAK; Franjo Paolskl; Dragoljub;
SUB 3VELIKA SUBOTA; Siksto; Krest; Svevlad
NED 4USKRS. Izidor Seviljski; Žiga; Strahimir
PON 5Uskrsni ponedjeljak Vinko Ferrerskl; Berislav
UTO 6Vilim; Celzo; Rajko
SRI 7Ivan de la Salle, Herman
ČET 8Dionlzije; Diogen; Klement
PET 9Marija Kleofina; Demetrije
SUB 10Ezekijel; Apolonije; Sunčica
NED 11 2. Uskrsna.Stanislav; Stana; Radmila
PON 12Julije; Viktor; Saba; Davorka; Bazilije
UTO 13Martin I. papa; Ida; Justin
SRI 14Valerijan; liburcije; Maksim, Zdravko
ČET 15Krescencije; Bosiljka; Rastislav
PET 16Josip Benedikf L; Bemardica
SUB 17Rudolf, Robert; šimun; Anicet
NED 18 3. Uskrsna.Euzebije; Anastazije
PON 19Konrad; Ema; Rastislav; Marta
UTO 20Marcijan, Teotim, Vilim
SRI 21Anzelmo; Goran
ČET 22Soter i Kajo; Teodor
PET 23Juraj; Đuro; Đurđica; Adalbert
SUB 24Fidel Sigmaringen; Vjera
NED 25 4. Uskrsna.Marko ev.; Maroje; Markica
PON 26Kleto i Marcelin; Višnja
UTO 27Ozana K., Euzebije
SRI 28Petar Chanel; Euzebije
ČET 29Katarina Sienska; Katica
PET 30Pio V. papa; Josip Cottolengo