Duhovna misao

15 .Nkrg

Treba li obdržavati božanski zakon i onda kada uzrokuje patnju u čovjeku? Odgovor pronađimo u današnjem Lukinom ulomku.

„I gle, neki zakonoznanac“. „Usta i, da ga iskuša, upita“ – doslovno „napastuje

 „Što mi je činiti da život vječni baštinim?“ No, Isus nikada ne govori o vječnim životu, odnosno o onozemnom, nego o ovom, ovdje i sada.

Nije dostatno čitati pisma, potrebno ih je i razumjeti. Ako se na prvo mjesto ne stavi dobro čovjeka, Sveta pisma se samo čitaju, ali ih se uopće ne shvaća.

Postoji razlika između tih dviju ljubavi: dok je ljubav prema Bogu potpuna te uzima čovjekovu cijelu energiju, dotle je ljubav prema bližnjemu relativna u kontekstu ljubim drugoga koliko ljubim sebe.

U Isusovo vrijeme bile su prisutne žestoke diskusije dviju rabinskih škola s obzirom na tumačenje izraza „bližnji“ Zato i pita Isusa: „A tko je moj bližnji?“ Isus mu ne daje teološki odgovor nego mu priča jednu  prispodobu u kojoj potpuno mijenja shvaćanje dva temeljna izraza religije: vjernik i bližnji.

 Za religioznu osobu obveze prema Bogu dolaze ispred obveza prema čovjeku, to smo vidjeli i u odgovoru zakonoznanca: ljubav prema Bogu je apsolutna a prema čovjeku relativna. Levitski zakonik te Knjiga Brojeva donose propise po kojima se svećeniku u savršenoj čistoći strogo zabranjuje bilo kakav dodir s mrtvim ili ranjenim, jer bi u suprotnom postao nečist. Dakle, svećenik se nalazi u dilemi: držati se božanskog zakona ili pomoći ovom jadniku? Što je važnije: dobro prema Bogu ili dobro prema čovjeku?

Religiozne osobe nemaju nikakve sumnje niti dvojbe: Bog je važniji od čovjeka.

 „Neki Samarijanac“ – u očima jednog Židova on je smrtni neprijatelj, najomraženije biće „sažali se“ – sažaliti se glagol je rezerviran samo za Boga ,a označava radnju ili djelovanje kojim se vraća život onome koji ga nema.

Za Isusa vjernik nije onaj koji sluša Boga obdržavajući zakone nego onaj koji sliči Bogu Ocu prakticirajući ljubav sličnu njegovoj!

Petnaesta nedjelja kroz godinu

  14.Srpnja 2019.

 

Prvo čitanje   Pnz 30, 10-14

Blizu ti je riječ da je vršiš.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona


Mojsije je govorio narodu: »Poslušaj glas Gospodina, Boga svoga, držeći njegove zapovijedi i njegove naredbe zapisane u knjizi ovoga Zakona! Obrati se Gospodinu, Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom.

Ova zapovijed što ti je danas dajem nije za te preteška niti je od tebe predaleko. Nije na nebesima da bi rekao: ’Tko će se za nas popeti na nebesa, skinuti nam je i objaviti da je vršimo!’ Nije ni preko mora da bi mogao reći: ’Tko će preko mora za nas poći, donijeti nam je i objaviti da je vršimo!’ Jer blizu ti je riječ, 

u tvojim ustima i u tvome srcu, da je vršiš.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam   Ps 69,14.17.30-31.33-34.36ab.37


Pripjev:  Tražite, ubogi, Gospodina i oživjet će vam srce.

 

Tebi se molim, Gospodine,

u vrijeme milosti, Bože;

po velikoj dobroti svojoj ti me usliši,

po svojoj vjernoj pomoći!
Usliši me, Gospodine,

jer je dobrostiva milost tvoja,

po velikom milosrđu obazri se na me!
 

     A ja sam jadnik i bolnik –

     nek me štiti tvoja pomoć, o Bože!
     Božje ću ime hvaliti popijevkom,

     hvalit ću ga zahvalnicom.


Gledajte, ubogi, i radujte se,

nek vam oživi srce, svima koji Boga tražite.

Jer siromahe Gospodin čuje,

on ne prezire sužanja svojih.


     Jer Bog će spasiti Sion

     – on će sagradit gradove Judine.

     Baštinit će ga potomci slugu njegovih;

     prebivat će u njemu oni što ljube ime Božje.

 

Drugo čitanje   Kol 1,15-20

Sve je po njemu i za njega stvoreno.


Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima
 

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, prvorođenac svakog stvorenja. Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevi­dljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti – sve je po njemu i za njega stvoreno: on je prije svega i sve stoji u njemu. On je glava tijela, Crkve; on je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvak. Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu puninu i po njemu – uspostavivši mir krvlju križa njegova – izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja   usp. Iv 6, 63c.68c

Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život;

ti imaš riječi života vječnoga!

 

Evanđelje    Lk 10, 25-37

Tko je moj bližnji?
 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki


U ono vrijeme: Neki zakonoznanac usta i, da Isusa iskuša, upita: »Učitelju, što mi je činiti da život vječni baštinim?« A on mu ­reče: »U Zakonu što piše? Kako čitaš?« ­Odgovori mu onaj: Ljubi Gospodina Boga svojega iz ­svega srca svoga, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim; i svoga bližnjega kao sebe samoga!« Reče mu na to Isus: »Pravo si odgovorio. To čini i živjet ćeš.« 

Ali hoteći se opravdati, reče on Isusu: »A tko je moj bližnji?« Isus prihvati i reče: »Čovjek neki silazio iz Jeruzalema u Jerihon. Upao među razbojnike koji ga svukoše i izraniše pa odoše ostavivši ga polumrtva. Slučajno je onim putem silazio neki svećenik, vidje ga i zaobiđe. A tako i levit: prolazeći onuda, vidje ga i zaobiđe. Neki Samarijanac putujući ­dođe do njega, vidje ga, sažali se pa mu pristupi i povije rane zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posa­di na svoje živinče, odvede ga u gostinjac i pobrinu se za nj. Sutradan ­izvadi dva denara, dade ih gostioničaru i reče: ’Pobrini se za njega. Ako što više potrošiš, isplatit ću ti kad se budem vraćao.’« »Što ti se čini, koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao među razbojnike?« On odgovori: »Onaj koji mu iskaza milosrđe.« Nato mu reče Isus: »Idi pa 

i ti čini tako!«

Riječ Gospodnja.

PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

 

Braćo i sestre, Bog nas je pozvao da budemo bližnji ljudima koje susrećemo
i svima kojima je potrebna pomoć drugih. Molitvom se utecimo nebeskome Ocu
da nas ispuni duhom svoje ljubavi.

 1. Za tvoju Crkvu, sazdanu na Kristovoj ljubavi:
  da bude mjesto istinskoga zajedništva tvojih vjernika
  te svim ljudima očituje ljepotu tvoje ljubavi, molimo te. 
 2. Za pastire Crkve:
  čuvaj u njima mudrost vodstva; ispuni ih radosnim služenjem
  tvojemu narodu i nesebičnom brigom za najpotrebitije, molimo te.
 3. Za braću i sestre koji nose teret bolesti i osamljenosti:
  daj im spoznati spasonosnu snagu trpljenja, a kršćane nadahni
  da u njima prepoznaju svoje bližnje, molimo te.
 4. Za našu Domovinu:
  probudi u svim njezinim stanovnicima snagu zajedništva,
  a sve nositelje odgovornosti i vlasti ispuni nesebičnošću služenja
  i brigom za opće dobro, molimo te.
 5. Za nas ovdje sabrane:
  rasvijetli nam pogled vjere da sve ljude možemo gledati
  tvojim pogledom i ljubiti tvojom ljubavlju, molimo te.

Svemogući Bože, u svome Sinu Isusu Kristu objavio si nam čudesnu ljepotu svoga milosrđa.
Prodahni nas svojim Duhom da u svim potrebitima umijemo prepoznati svoje bližnje
te im djelatnom ljubavlju očitovati tvoju blizinu. 

Po Kristu Gospodinu našemu. 

 

Srpanj

P 1.Aron; Šimun; Zvjezdana

U 2.Oton; Martinijan; Višnja

S 3.Toma, apostol; Tomislav

Č 4.Elizabeta Portugalska; Elza

P 5.ĆIRIL I METOD; Antun M. Z.

S 6.Marija Goretti;Bogomila

N 7.14. KROZ GOD. Klaudije; Vilibald, Vilko

P 8.Akviia i Priscila: Hadrijan

U 9.Bl. Marija Petković; Leticija; Nikola Pik, i dr.

S 10.Amalija; Ljubica; Rufina

Č 11.Benedikt op.; Benko; Olga

P 12.Mohor, Ivan Gualberti; Mislav

S 13.MAJKA BOŽJA BISTRIČKA

N 14.15. KROZ GOD. Kamilo de Lellis, Angelina, Gašpar

P 15.Presveti Otkupitelj; Dobriša

U 16.Gospa Karmel.; Karmela

S 17.Aleksije; Branko; Marcelina

Č 18.Friderik; Simforoza; Ljuba

P 19.Aurelija;Zora;Zlatka;Makrina

S 20.Ilija prorok; Margareta; llijana

N 21.16. KROZ GOD. Lovro Brindiški, Danijel pr., Dane, Danica

P 22.Marija Magdalena; Manda

U 23.Brigita; Apolinar; Valerijan

S 24.Kristina; Mirjana; Kunigunda

Č 25.Jakov, apostol; Kristofor

P 26.Joakm i Ana roditelji BDM

S 27.Klement Ohridski, Klemo

N 28.17. KROZ GOD. Prohor, Nikanor, Viktor I., Nazarije

P 29.Marta; Flora; Blaženka

U 30.Petar Krizolog; Rufln; Anđa

S 31.Ignacije Lojolski; Vatroslav

—————————————-

Prikaz cijelog kalendara u pdf-u

Kalendar -Rv-Fn 2019