Duhovna misao

26.NEDJELJA KROZ GODINU

Religiozni poglavari bijesni su na Isusa jer je izjavio da je hram „špilja razbojnička“ i time ih implicitno nazvao lopovima, kradljivcima. Nakon toga upitaše ga kojom vlašću sve to čini. A on im ne htjede odgovoriti nego ih upita: „I ja ću vas jedno upitati. Ako mi na to odgovorite, ja ću vama kazati kojom vlašću ovo činim. Krst Ivanov odakle li bijaše? Od Neba ili od ljudi“. Ni oni ne odgovoriše.

Ne odgovoriše jer sve što čine, čine zbog vlastitih interesa i koristi a Bog im služi kao opravdanje za takvo ponašanje.

To vidimo i u njihovu umovanju: „Reknemo li ‘Od Neba’, odvratit će nam: ‘Zašto mu, dakle, ne povjerovaste?“ Time, zapravo, sami priznaju da ne vjeruju da je on Božji poslanik.

„A reknemo li ‘Od ljudi’, strah nas je mnoštva. Ta svi Ivana smatraju prorokom.“ I zato mu ne odgovoriše.

I sada dolazimo do prispodobe koja je upućena upravo njima, religioznim vlastima.

„što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: ‘Sinko…“

Grčki izraz, kojega Matej koristi, pun je nježnosti. „hajde danas na posao u vinograd“. Znamo da je vinograd slika Izraelskog naroda. „On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se predomisli i ode“.

Dakle, prvi sin negativno odgovara ali se je predomislio i ipak otišao. „Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’“ Nikada se ne treba uzdati u one koji govore – da gospodine! Jer, za njega je on gospodar/gospodin kojemu se treba pokoriti.

i ne ode“ U ovim Isusovim riječima možemo osjetiti eho optužbe proroka Izaije: „Narod ovaj usnama me časti a srce mu je daleko od mene“. „Da, Gospodine“ – a zapravo nemaju nikakvu namjeru surađivati na djelu tog gospodina prema kojemu se odnose samo iz poštovanja i ništa više. Zar Isus nije rekao: „Ne onaj koji mi govori Gospodine, Gospodine…

A sada Isus pita religiozne poglavare: „Koji od te dvojice izvrši volju očevu?“ Isus koristi riječ „Očevu“ a ne „Gospodarevu“!

Moda bi za njih – religiozne poglavare – bolje bilo da su šutjeli. No, ipak odgovoriše: „Onaj prvi“.

Nato im Isus reče: „Zaista“ – svečana izjava, vrlo važna – „kažem vam…“ Isus suprotstavlja narodnim starješinama i religioznim poglavarima – kremi društva i najbližima Bogu – carinike i prostitutke – posljednje u društvu, od Boga isključene i napuštene.

carinici i bludnice pretekoše vas“ ovaj grčki glagol ne znači prednost, prvenstvo, odnosno da su oni prvi a ostali iza njih, nego znači isključenje, to jest, carinici i bludnice uzeli su vam mjesto u kraljevstvu Božjem.

Oni, koje vi smatrate krivima zbog kašnjenja kraljevstva Božjeg, oni su već u njemu a vi ste vani, izvan njega.

Zaključuje Isus: „Ivan“ – vraća se na temu Krstitelja – „dođe k vama putom pravednosti i vi mu ne povjerovaste“.

Religiozne vlasti nikada neće vjerovati Božjim poslanicima. Nikada! Oni su potpuno gluhi na njihov navještaj Boga i njegove riječi. „a carinici mu i bludnice“ – kategorije za koje se vjerovalo da su krive zbog kašnjenja Božjeg kraljevstva – „oni mu povjerovaše“.

Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.“ Dakle, tri puta u Matejevu evanđelju susrećemo glagol predomisliti se – ili bolje – pokajati se – ! Ovdje, u prispodobi sina povratnika te kod Jude izdajnika koji se pokaja. Religiozne vlasti, pak, nikada se ne kaju jer to ni ne mogu, budući da sve čine zbog vlastitih interesa i koristi. Njihov Bog je bog interesa, bog koristi.

Oni drugoga nemaju!

Evanđelista poručuje da su upravo oni ti koji koče, priječe Isusovu Radosnu vijest. Kad ju ne bi kočili, izgubili bi svoju vlast, privilegije i ugled.

A Isusova je Radosna vijest upravo suprotno – izraz ljubavi koja postaje služenje ljudima! (Usp.Z.Ilic))

 

Dvadeset i sesta nedjelja kroz godinu

27.rujna 2020.

Prvo čitanje   Ez 18, 25-28

Ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti, živjet će i neće umrijeti. 

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Ovo govori Gospodin:  

»Vi velite: ‘Put Gospodnji nije pravedan!’ Čuj, dome Izraelov: Moj put da nije pravedan? Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini. A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjet će i neće umrije­ti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam   Ps 25, 4b-9

Pripjev  Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti!
 

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,

nauči me svojim stazama!

Istinom me svojom vodi i pouči me

jer ti si Bog, moj Spasitelj. 

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti

i ljubavi svoje dovijeka.

Spomeni me se po svojoj ljubavi –

radi dobrote svoje, Gospodine! 

Gospodin je sama dobrota i pravednost:

grešnike on na put privodi.

On ponizne u pravdi vodi

i uči malene putu svome.

 

Drugo čitanje   Fil 2, 1-11

Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu. 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima
 

Braćo: Ima li u Kristu kakve utjehe, 

ima li kakva ljubazna bodrenja, 

ima li kakva zajedništva Duha, 

ima li kakva srca i samilosti, 

ispunite me radošću: 

složni budite, istu ljubav njegujte, 

jednodušni, jedne misli budite; 

nikakvo suparništvo ni umišljenost, 

nego – u poniznosti jedni druge 

smatrajte višima od sebe; 

ne starajte se samo svaki za svoje, 

nego i za ono što se tiče drugih! 

Neka u vama bude isto mišljenje 

kao i u Kristu Isusu:

On, trajni lik Božji, nije se kao plijena 

držao svoje jednakosti s Bogom,

nego sam sebe »oplijeni« uzevši lik sluge,

postavši ljudima sličan; 

obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, 

poslušan do smrti, smrti na križu.

Zato Bog njega preuzvisi 

i darova mu ime,

ime nad svakim imenom, 

da se na ime Isusovo prigne svako koljeno
nebesnika, zemnikâ i podzemnikâ.

I svaki će jezik priznati:

»Isus Krist jest Gospodin!« –

na slavu Boga Oca.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja    Iv 10, 27

Ovce moje slušaju glas moj, govori Gospodin, 

ja ih poznajem i one idu za mnom.

 

Evanđelje   Mt 21, 28-32

Predomisli se i ode. Carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeni­čkim i starješinama narodnim: »Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: ‘Sinko, hajde danas na posao u vinograd!’ On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se predomisli i ode. Priđe i dru­gomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’ i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu?« Kažu: »Onaj prvi.« Nato će im Isus: »Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje! Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.«

Riječ Gospodnja.

Godina A

 

26NEDJELJA KROZ GODINU

Pomolimo se Bogu, koji je Otac svakog čovjeka i svih

ljudi. Recimo zajedno:

Pozovi sve ljude u svoje kraljevstvo!

  1. Izraelski narod prvi je dobio spasenjska obećanja: daj da povjeruje Kristu Spasitelju, molimo te.
  2. Mnogo se ljudi dvoumi je li Isus Spasitelj čovjeka: daj da otkriju  njegovo lice i osjete njegovu privlačnu ljubav, molimo te.
  1. Mnogo je nepokornih Božjoj riječi: daj da se poput prvog sina iz evanđelja predomisle i poslušaju Božju riječ, molimo te.
  1. Ima kršćana koji ne žive složno: potakni im srca da se okrenu jedni drugima i da se međusobno slože, molimo te.
  1. Nama, okupljenima na euharistiju, udijeli da budemo tvoji na riječi i na djelu, molimo te.

Primi, Gospodine, naše ponizne molitve i ne dopusti da

 se ikada odijelimo od tebe. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

KATOLIČKI KALENDAR 2020

rujan

UTO 1Jošua, Siksto, Terencije, Verena, Viktor

SRI 2Kalista; Severina; Divna; Veljka

ČET 3Grgur Veliki; Grga; Gordana

PET 4Ruža Viterbska; Marcel; Dunja

SUB 5Majka Terezija; Lovro Jus.

NED 6 23. KROZ GOD. Zakarija; Eleuterij; Boris; Davor

PON 7Sv. Marko Križevčanin; Regina

UTO 8RODENJE MARIJINO MALA GOSPA

SRI 9Petar Klaver; Strahimir

ČET 10Nikola Tolentinski; Pulherija

PET 11Proto i Hijacint; Helga

SUB 12Ime Marijino; Dubravko

NED 13 24. KROZ GOD. Ivan Zlatousti; Zlatko; Ljubo

PON 14Uzvišenje sv. Križa

UTO 15BDM žalosna, Dolores

SRI 16Kornelije i Ciprijan; Eufemija

ČET 17Rane sv. Franje; Robert B.

PET 18Josip Kupertinski; Sonja; kv.

SUB 19Januarije;Teodor; Željko

NED 20 25. KROZ GOD. Andrija Kim; Svjetlana; kv.

PON 21Sv. Matej ap, i ev.; Matko

UTO 22Toma Vilan.; Bl. Ivan Mendez

SRI 23Otac Pio; Lino; Tekla; Sofija

ČET 24Gospa od Otkupljenja.; Rupert

PET 25Aurelija; Zlata; Rikarda

SUB 26Sv. Kuzma i Damjan; Damir

NED 27 26. KROZ GOD. Vinko Paulski; Vicencija

PON 28Vienceslav; Veteslav

UTO 29Sv. Mdmel, Gabriel i Rafael arkandeli

SRI 30Sv. Jeronim; Honorij; Jerko