Duhovna misao

Druga nedjelja kroz godinu

Evanđelja nisu bila napisana da bi ih običan puk čitao. Zašto? Jer većina tog istog puka bijaše nepismena. Bila su slana lektorima ili čitačima, čiji zadatak bijaše ne samo čitati ih nego i tumačiti.

Pri tumačenju, slijedili su ključ odnosno one upute koje je evanđelista ostavio u svom djelu.

“ Izraz „treći dan“ kod Židova onog doba upućuje na dan Saveza, na dan kada je Mojsije sklopio savez između Boga i naroda.

Cijeli ulomak treba shvatiti u slici saveza s Bogom. A svadba? Spomenuti savez Boga i ljudi, prema prorocima, bijaše predstavljan kroz ženidbu: Bog je zaručnik a narod Izraelski njegova zaručnica.

Pri ženidbenom slavlju, vrhunac je kada supružnici piju vino iz jednog kaleža, čaše. Vino predstavlja ljubav. Ovdje se, dakle, radi o svadbi na kojoj nedostaje najvažniji element – vino, ljubav.

Isusova majka vjeruje da će Mesija navijestiti novi život starim institucijama. No, Isus je došao donijeti nove oblike saveza.

To je razlog zašto nema vina! Religija koja neprestano nameće ljudima osjećaj krivnje i nedostojnosti, koja čovjeku nameće neprestanu potrebu za kajanjem, čišćenjem jer se smatra prljavim, nečistim,  takva religija priječi otkrivanje i prihvaćanje Božje ljubavi. I to je razlog neprestane potrebe čišćenja.

Kamene posude ne sadrže vino nego prilikom ulijevanja u čaše, voda postaje vino.

Što znači ta promjena vode u vino. Znak je to novog saveza kojega Isus predlaže. Novi je to odnos s Bogom koje se više ne temelji na obdržavanju zakona koji, nego na prihvaćanju Božje ljubavi. S Isusom, Božja ljubav se ne daje samo onima koji je zaslužuju nego svima u potrebi, ona je za svakog čovjeka bez obzira na njegove zasluge.

Ne radi se o nekom pukom događaju pretvaranje vode u vino kako bi pripiti gosti mogli u njemu uživati nego se radi o promjeni saveza Boga i ljudi: nema više potrebe za čišćenjem kako bi se prihvatila Božja ljubav nego već samo prihvaćanje Božje ljubavi čisti čovjeka.

Prvo čitanje   Iz 62, 1-5

Radovat će se ženik nevjesti.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Sionu za ljubav neću šutjeti, Jeruzalema radi neću mirovati dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost i spasenje njegovo ne plane ko zublja. I puci će tvoju vidjeti pravednost i tvoju slavu svi kraljevi; prozvat će te ­novim imenom što će ga odrediti usta ­Gospodnja. U Gospodnjoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog. Neće te više zvati Ostavljenom ni zemlju tvoju Opustošenom, nego će te zvati ­Moja milina, a zemlju tvoju Udata jer ti si milje ­Gospodnje i zemlja će tvoja biti udata. Jer kao što se mladić ženi djevicom, tvoj će se graditelj tobom oženiti; i kao što se ženik raduje nevjesti, tvoj će se Bog tebi radovati.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 96, 1-3.7-8a.9-10a.c

Pripjev: Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!
Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!

Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!

Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo!
Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,

kazujte poganima njegovu slavu,

svim narodima čudesa njegova!
Dajte Gospodinu, narodna plemena,

dajte Gospodinu slavu i silu!

Dajte Gospodinu slavu imena njegova!
Poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove!
Strepi pred njim, sva zemljo!

Nek se govori među poganima:

»Gospodin kraljuje!«

– Narodima pravedno upravlja.

Drugo čitanje   1Kor 12, 4-11

Jedan te isti Duh dijeli svakome napose kako hoće.
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće.

Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja   2Sol 12, 14

Bog nas pozva po evanđelju na posjedovanje
slave Gospodina našega Isusa Krista.

Evanđelje   Iv 2, 1-12

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj.
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 

U ono vrijeme: Bijaše svadba u Kani Galilej­skoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« Nato će njegova mati poslužiteljima: A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im reče: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.«

Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše ­nekoliko dana.

Riječ Gospodnja.

 

 

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Braćo i sestre, poniznom molitvom zazovimo nebeskoga Oca za njegovu Crkvu
i s pouzdanjem mu povjerimo svoje živote.

 1. Svoju Crkvu svakodnevno okupljaš na svadbenu gozbu
  da kuša radost spasenja: prati ju svojim Duhom da raste u vjeri
  te svakom čovjeku nosi tvoj dar spasenja, molimo te.
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  prodahni ih Kristovim Duhom da uvijek umiju prepoznati potrebe ljudi
  i biti radosni nositelji tvoje blizine svima koje susreću, molimo te.
 3. Za sve kršćane:
  ujedini ih u ispovijedanju vjere i u zajedništvu
  koje će svima svjedočiti ljepotu življenja evanđelja, molimo te.
 4. Za naše obitelji:
  oslobodi ih od svakoga nepovjerenja i straha pred budućnošću;
  obnovi u njima ljubav kojom si ih ujedinio i daj im trajno otkrivati
  ljepotu zajedništva s tobom, molimo te.
 5. Za pokojnu braću i sestre:
  iskaži im svoju dobrotu i uvedi ih u radost svoje vječnosti, molimo te.

Bože, izvore života, po svome Sinu svladao si moć grijeha i otvorio nam vrata spasenja.
Usliši nam smjerne molitve i okrijepi nas da s pouzdanjem prihvaćamo svaku riječ
tvoga Sina Isusa Krista.Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

 Siječanj 2019

U 1.NOVA GOD.; MARIJA BOGORODICA

S 2.Bazilije Veliki; Grgur Nazijanski

Č 3.Ime Isusova, Mladenka

P 4.Anđela; Borislav; Emanuel

S 5.Miljenko; Emilijana; Radoslav

N 6.BOGOJAV. TRI KRALJA

P 7.Rajmund; Rajko; Lucijan

U 8.Gospa od brze pomoći; Severin; Teofil

S 9.Julijan; Miodrag; Julijana

Č 10.Agaton; Dobroslav; Grgur X.

P 11.Honorat; Higin; Neven

S 12.Ernest; Tatiana

N 13.Krštenje Gospodinovo, Hilarije; Veronika

P 14.Feliks; Srećko; Rajko

U 15.Pavao pustinjak; Mavro

S 16.Marcel; Oton; Mislav

Č 17.Antun Opat; Vojmil; Lavoslav

P 18.Margareta; Izabela; Priska

S 19.Mario; Kanut; Ljiljana

N 20.2. KROZ GOD.Fabijan i Sebastijan

P 21.Agneza; Janja; Neža

U 22.Vinko đakon i muč.; Vinka

S 23.Emerencijana, Milka; Vjera

Č 24.Franjo Saleškj; Bogoslav

P 25.Obraćenje Sv. Pavla; Ananija; Henrik

S 26.Timotej i Tit; Bogoljub; Tješimir

N 27.3. KROZ GOD. Angela Merici; Pribislav

P 28.Toma Akvinski; Tomislav

U 29.Valerije; Konstancije; Zdeslav

S 30.Hijacinte; Martina; Gordana

Č 31.Ivan Bosco; Marcela; Vanja

 

 

Prikaz cijelog kalendara u pdf-u

Kalendar -Rv-Fn 2019